Energideklaration

Ett boende

liten miljöpåverkan
Image

Energiklass B

Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Genom att använda mindre energi kan byggnadsägaren spara pengar och göra en insats för miljön. Nära 40 procent av all energi som förbrukas i Sverige kommer från byggnader, enligt Världsnaturfonden WWF.

Föreningens fastigheter uppnår kraven för energiklass B enligt Boverkets riktlinjer, det betyder att energiprestandan för fastigheterna ligger i spannet 50-75 % av kraven för energiprestandan för en nybyggnation. Närmare bestämt är byggnadernas energiprestanda 49kWh/m2 jämfört med nuvarande minimikrav som är 90kWh/m2 för nybyggnationer.

Ny energideklaration ska genomföras var tionde år och nästa ska ha genomförts innan 2031-09-04.

Ladda ner energideklarationer: 

Anna Särströms Gata 5A-5D
Anna Särströms Gata 7A-7F
Anna Särströms Gata 9A-9G
Anna Särströms Gata 11A-11F

Image

SPARA pengar med Gröna bolån

Föreningens energiklassningen gör dig berättigad till gröna bolån som många banker idag erbjuder sina kunder. Bankerna gör detta för att premiera ett minskat energianvändande. Det innebär att hos de flesta banker är du berättigad till en ränterabatt om 10 punkter (0,1%-procentenheter). Det betyder att har du en ränta som idag är 1,50 % så blir din nya ränta med ett grönt bolån 1,40 % Här nedan kan du se hur mycket pengar du kan spara per år beroende på ditt lån.

Många banker erbjuder rabatten både på fast och rörlig ränta samt även på redan bundna lån. Så hör av dig till din bank för mer information.

LånÅrlig besparing
500 000 kr500 kr
1 000 000 kr1 000 kr
1 500 000 kr1 500 kr
2 000 000 kr2 000 kr
2 500 000 kr 2 500 kr
Image

SPARA på miljön

Föreningen uppmanar alla medlemmar att försöka minimera sin miljöpåverkan så mycket som möjligt. Vi uppmuntrar till sopsortering, minskad vatten-, fjärrvärme- och elförbrukning. Tänk på att sänkt energiförbrukning inte bara är bra för miljön utan också för din plånbok.

Här följer några tips för att sänka ditt energianvändande:

 • Ha en lagom inomhustemperatur. En grad sänkning motsvarar ca 5% sänkning av energiåtgången.
  • Ställ in termostaterna på elementen inomhus på högst ca 6-7 motsvarar 20-22 grader.
  • Lär dig hyr du styr inomhusklimatet genom att läsa hur manöverpanelen i hallen fungerar. Du hittar manualen här (från s.93)
   • Du kan bland annat slå av värmen när du är på semester och ha olika temperaturer i olika rum.
 • Sänk elförbrukningen
  • Använd led-lampor.
  • Använd timer till dina lampor och se till att släcka i rum du ej befinner dig i.
  • Låt dina kläder lufttorka istället för att använda torktumlaren.
  • Köp energisnål utrustning.
 • Sänk vattenförbrukningen (följ vår vattenförbrukning här)
  • Duscha inte för länge.
  • Undvik handdisk och använd diskmaskinen istället.
  • Vattna sent på kvällen eller tidig morgon för att undvika att vatten avdunstar av värme.
 • Sopsortera
  • Återvinn och sopsortera noggrant