Ekonomi & Siffror

Image

för föreningens bästa

Det ska vara tryggt att bo i bostadsrättsföreningen Dansbandet 2 även ekonomiskt. Därför har vi i styrelsen som målsättningen att hålla månadsavgifter på en så låg och jämn nivå som möjligt utan att äventyra föreningens framtid.

Föreningen ser kontinuerligt över föreningens lån och förhandlar med olika banker för att få så låga räntor som möjligt.

Vi sätter kontinuerligt av en del av månadsavgiften till en underhållsfond för att se till att föreningen är väl rustad för kommande underhåll och oväntade utgifter. Målsättningen är att reparationer och underhåll inte direkt ska leda till avgiftshöjningar.

Det nuvarande låga ränteläget kommer innebära att föreningen kommer kunna betala av mer på lånen än beräknat i den ekonomiska planen. Vilket kommer medföra att föreningen kommer bli mindre räntekänsliga och på så sätt undvika avgiftshöjningar vid räntehöjningar.

Föreningens årsredovisningar hittar du under dokument.

Image

Budget & månadsavgift

Det är viktigt att förstå vad månadsavgiften går till i en bostadsrättsförening. Avgiften är nyckeln till föreningens välmående och det är viktigt för både föreningen och medlemmarna att den är korrekt satt.

Avgiften används bland annat till att betala tillbaka de lån som föreningen har samt betala tillhörande räntor. Även föreningens gemensamma kostnader såsom kostnader för el, vatten och avfallshantering finansieras av avgiften.

Månadsavgiften i föreningen är för 2024 satt till 5 935 kr. Till den tillkommer en fast månadsavgift för vatten om 322 kr samt avgift för avfall om 155 kr.

Föreningen gör varje år en budget där man uppskattar kommande års inkomster och utgifter (även intäkter och kostnader). Budgeten används sedan som grund tillsammans med föreningens kassa när man sedan sätter månadsavgiften.

Image

ekonomisk förvaltning

Vi använder oss av Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC) som ekonomisk förvaltare vilket betyder att det är till dem som du ska vända dig om du till exempel har frågor rörande betalning av månadsavgiften. Även leverantörsfakturor ska skickas direkt till SBC. Information om hur du ansöker om autogiro, e-faktura eller Kivra hittar du här.

Du kan hitta alla dina avier och betalningar här.

sbc kundtjänst:

Telefon: 0771 722 722
Öppetider 07:00-21:00 (sommartid 07-19)
E-post: kundtjanst@sbc.se

Leverantörsfakturor ska skickas till Dansbandet 2, Kund 8219, c/o SBC, Box 5, 85102 Sundsvall.

Image

Så bor du billigare

Genom att lägga ner några enstaka timmar varje år kan du spara många tusenlappar på din boendekostnad. Nedan är några tips som vi rekommendera att du varje år går igenom. Tipsen tar lite tid i anspråk och det är alltid leverantören/banken som sköter flytten från din nuvarande leverantör eller bank.

Generellt lyder att du alltid får bättre villkor om du är illojal och byter leverantör/bank. Var dock alltid observant på bindningstider, uppsägningstider och startavgifter.

1. Bolån
Konkurrensutsätt kontinuerligt din bank och jämför banker emellan för att får bästa bolåneräntan. Acceptera aldrig en listränta och ofta har ditt fackförbund avtal med diverse banker som brukar ge en förmånlig ränta. Förhandla, det lönar sig i längden.

2. Elavtal
Tack vare fjärrvärme är kostnaden för själva elen låg men ta för vana att alltid byta elavtal när bindningstiden löpt ut. På så sätt kan du nyttja andra elleverantörers rabatter och de brukar som regel alltid bjuda nya kunder på månadsavgiften. Bytet tar inte mer än 10 minuter genom elskling.se.
Du kan tyvärr ej byta ifrån elnätsleverantören EON.

3. Bredband
Genom Zmarket kan du enkelt konkurrensutsätta och byta bredbandsleverantör. Vi har stadsnät så enda anledningen till att välja en dyrare operatör är möjligtvis servicen och eventuell medföljande utrustning. Inget hindrar dig för att utnyttja olika leverantörers kampanjpriser efter varandra. Var dock observant på bindningstider, uppsägningstider och startavgifter.

4. Värme
Genom att hela tiden ha lagom temperatur kan du spara pengar. Radhusen är utrustade med Uponor Smatrix Wave Plus som möjliggör noggrann styrning av fjärrvärmen. Du kan ställa in värmen per halvtimma och dag och också stänga av eller sänka värmen när du går hemifrån. Hur du gör hittar du här i manualen. Du kan tyvärr ej byta från ifrån fjärrvärmeleverantören EON.

ekonomi

13 043 kr

lån/m2

66%

soliditet

22

skuldkvot

1,5 mnkr

Inddirekt skuldsätt.

22%

Räntekänslighet

95%

Årsavgift/RörelseINTÄKT

599

Avgift/m2

29,0%

Räntekostnad/omsättning

1,32%

snittränta

103 mnkr

total byggkostnad

Uppdaterat senast den 24 mars 2024.

Senaste Försäljningspris

?

Utgångspris 2 995 000
Anna Särströms gata 11D
2024

2 850 000

Utgångspris 2 950 000
Anna Särströms gata 7A
25 november 2023

3 600 000

Utgångspris 3 495 000
Anna Särströms gata 7B
26 augusti 2022

3 700 000

Utgångspris 3 395 000
Anna Särströms gata 9F
8 augusti 2022

3 300 000

Utgångspris 3 195 000
Anna Särströms gata 9F
7 juli 2021

3 670 000

Utgångspris 3 295 000
Anna Särströms gata 11A
5 Maj 2021

3 300 000

Utgångspris 3 150 000
Anna Särströms gata 9E
5 maj 2021

3 190 000

Utgångspris 2 995 000
Anna Särströms gata 7C
13 Januari 2021

3 125 000

Utgångspris 3 195 000
Anna Särströms gata 9A
20 april 2020

3 250 000

Utgångspris 3 195 000
Anna Särströms gata 5A
11 februari 2020

Uppdaterat senast den 28 september 2022.

siffror

23

radhus

115 m2

boyta

5

rum & kök

2 645 m2

total boyta

769635-5598

org. nummer

2020-01-07

första inflytt

2017-10-27

Föreningen Etablerad

Uppdaterat senast den 30 juli 2020.

Energi och vatten

Energiprestanda

5 200 kWh

Ca. årlig förbrukning fjärrvärme
Radhus

115 m3

Ca. årlig förbrukning Vatten
per radhus

Ca. årlig förbrukning Vatten
Föreningen

årlig elförbrukning
Föreningen

Uppdaterat senast den 21 september 2020.

Gemensam elFörbrukning

Föreningen har ett gemensamt elavtal som försörjer framförallt utebelysningen med el. Här kan du följa elförbrukningen.

Vattenförbrukning

Föreningen har ett gemensamt vattenavtal med Nodra. Varje bostad är utrustad med en undermätare för att möjliggöra debitering av vattenkostnad per bostad. Under 2020 ingick vatten i bostadsrättsavgiften, för att därefter separeras och betalas som en fast avgift baserad på föregående års förbrukning och kostnad.

För perioden januari till februari samt mars till augusti 2020 anges snittvärdet per månad för respektive period.