Budget &
MÅNADSAVGIFT 2024

Månadsavgiften & Budgeten

Det är viktigt att förstå vad månadsavgiften går till i en bostadsrättsförening. Avgiften är nyckeln till föreningens välmående och det är viktigt för både föreningen och medlemmarna att den är korrekt satt.

Från och med januari 2024 har föreningen beslutat att höja månadsavgiften med 500 kr i månaden (6 000 kr per år) från 5 435 kr i månaden till 5 935 kr (+9,2%). Detta för att anpassa avgiften till rådande ränteläge och ta höjd för kommande räntehöjning för föreningens lån.

Avgift avfallshanteringen kommer öka från 146 kr i månaden till 155 kr (+6,1%). Nodras avgifter har ökat med 6% resterande ökning utgörs av tillägg av ny tjänst för hämtning av plast och kartong från årskiftet.

Avgift vatten kommer att öka från 304 kr i månaden till 322 kr (+12,6%). Nodras avgift för vatten har ökat med 6%, resterande del utgörs av ökad förbrukning.

Total kommer månadsavgiften från och med 2024-01-01 vara 6 412 kr per månad (+9 %).

Här kan du se vad 2024 års månadsavgift går till och få svar på varför den är satt som den är satt. Siffrorna är ungefärliga och utgår från den budget som sattes i slutet av 2023 inför 2024. Du hittar en sammanställning av budgeten längre ner på denna sida.

Vad används avgiften till i korta drag?

Avgiften används för att betala tillbaka föreningens lån samt betala låneräntor. Gemensamma kostnader så som kostnader för el och avfall bekostas också av avgiften.  Även det löpande underhållet finansieras av avgiften samt så sätts kontinuerligt en summa av för det framtida fastighetsunderhållet. 

Image

Kostnader fördelade per månadsavgift och radhus. Tryck på bilden för en  större bild.

Vad utmärker 2024 budget?

Utmärkande är framförallt hur ränteläget näst intill dubblerar räntekostnaderna på ett år därav avgiftshöjningen.

Andra intäkter/kostnader som sticker ut är:

  • 20 tkr som öronmärkts för avgift för ändring av servitut i samband med flytt av parkeringar. 
  • 24 tkr in ränteintäkt som vårt sparade kapital prognostiseras generera i och med ränta på vårt sparkonto.

VAD går månadsavgiften till varje månad?

2 944 kr

Räntor

1 503 kr

amortering

604 kr

Överskott

339 kr

vatten

168 kr

försäkring

165 kr

avfallshantering

146 kr

Ekonomiskförvaltning

139 kr

styrelsearvode

123 kr

underhåll

115 kr

övrigt

100 kr

sopning & snöröjning

36 kr

gemensam el

29 kr

gemensamhetsytor

Likvididetsbudget 2024

Inkomster 
Månadsavgift1 638 060 kr
Vattenavgift88 872 kr
Avfallsavgift

42 780 kr

Intäktsränta27 000 kr
Summa inkomster1 796 712 kr
  
Utgifter 
Räntor812 642 kr
Amortering414 851 kr
Vatten93 459 kr
Fastighetsförsäkring46 366 kr
Sophämtning45 656 kr
Ekonomiskförvaltning40 294 kr
Styrelsearvoden38 250 kr
Fastighetsunderhåll34 060 kr
Övrigt31 824 kr
Sopning & snöröjning27 540 kr
Gemensam el10 000 kr
Gemensamhetsytor8 000 kr
Summa utgifter1 602 942 kr
  
Kassabehållning (inkomster-utgifter)193 770 kr

Vad går överskottet till?

Anledningen till föreningens överskott för 2024 är att föreningen har större inkomster än utgifter. Pengarna som blir över kan vi använda till att betala tillbaka föreningens lån i snabbare takt än tänkt men överskottet är framförallt till att spara inför kommande underhåll framöver.

Hur mycket kommer avgiften gå upp med i fortsättningen nu när räntan gått upp så mycket?

Under 2025 kommer ytterligare ett av föreningens tre lån att omförhandlas, det innebär att man som boende bör räkna med minst en lika stor avgiftshöjning även nästa år som till 2024. Det som skulle kunna förändra den prognosen är om räntorna börjar peka nedåt.

Varför gör vi en budget?

I budgeten uppskattar vi hur mycket inkomster och utgifter vi kommer ha under kommande år. Visar den att det finns pengar över (överskott) så tyder det på att vi kanske ska amortera mera eller sänka månadsavgiften. Skulle den däremot visa på att det fattas pengar (underskott) så kan det tyda på att vi måste höja avgiften. Vissa år kan reparationer och underhåll av våra fastigheter innebära ett underskott. Är dessa planerade så har vi satt av pengar till dessa så att vi slipper höja avgiften.

Vad händer om något går sönder i föreningen?

Varje år så sätter vi av pengar för framtida underhåll. På så sätt undviker vi att behöva höja avgiften när det väl är dags för att genomföra det planerade underhållet. Ibland kan saker oväntat gå sönder i förtid, i sådana fall har föreningen avsatt en mindre summa pengar varje år för detta. Våra fastigheter är nya och täcks fortfarande av garanti från tillverkaren vilket begränsar möjligheten till höga oväntade kostnader för underhåll och reparationer. Nästa planerade underhåll är 2030 då träfasaderna ska underhållas.

Tidigare budgetar