Budget &
MÅNADSAVGIFT 2021

Image

Tryck på bilden för en  större bild.

Månadsavgiften & Budgeten

Det är viktigt att förstå vad månadsavgiften går till i en bostadsrättsförening. Avgiften är nyckeln till föreningens välmående och det är viktigt för både föreningen och medlemmarna att den är korrekt satt.

Månadsavgiften för 2021 är satt till 5 458 kr, därtill tillkommer en fast avgift för vatten om 245 kr (baserad på kostnaden 2020). Bostadsrättsinnehavaren betalar själv avgift för fjärrvärme, el och bredband.

Här nedan kan du se vad 2021 års månadsavgift går till och få svar på varför den är satt som den är satt. Siffrorna är ungefära och utgår från den budget som sattes i slutet av 2020 inför 2021. Du hittar en sammanställning av budgeten längre ner på denna sida.

Vad används avgiften till i korta drag?

Avgiften används för att betala tillbaka föreningens lån samt betala låneräntor. Gemensamma kostnader så som kostnader för el och avfall bekostas också av avgiften.  Även det löpande underhållet finansieras av avgiften samt så sätts kontinuerligt en summa av för det framtida fastighetsunderhållet. 

VAD går månadsavgiften till varje månad?

1 594 kr

Räntor

1 341 kr

amortering

1 315 kr

Överskott

384 kr

Framtida underhåll

259 kr

vatten

145 kr

gemensamhetsytor

141 kr

försäkring

134 kr

Ekonomiskförvaltning

123 kr

avfallshantering

110 kr

styrelsearvode

58 kr

energideklaration

37 kr

övrigt

33 kr

sopning & snöröjning

32 kr

gemensam el

Likvididetsbudget 2021

Inkomster 
Månadsavgift1 506 408 kr
Vattenavgift67 620 kr
Summa inkomster1 574 028 kr
  
Utgifter 
Räntor440 000 kr
Amortering370 004 kr
Framtida fastighetsunderhåll106 000 kr
Vatten71 544 kr
Gemensamhetsytor40 000 kr
Fastighetsförsäkring38 801 kr
Ekonomiskförvaltning36 875 kr
Sophämtning33 810 kr
Styrelsearvoden30 227 kr
Energideklaration16 000 kr
Övrigt10 174 kr
Sopning & snöröjning9 000 kr
Gemensam el8 750 kr
Summa utgifter1 211 185 kr
  
Kassabehållning (inkomster-utgifter)362 843 kr

Vad går överskottet till?

Anledningen till överskottet beror på de låga marknadsräntorna som nu råder. Avgiften är beräknad utifrån räntan 2,26 % och vår ränta är i dagsläget i genomsnitt 1,27 %. Pengarna som blir över kan vi använda till att betala tillbaka föreningens lån i snabbare takt än tänkt. Detta är bra då vi i dagsläget som ny förening är förhållandevis högt skuldsatta och därmed räntekänsliga om räntan går upp. I korthet kan man säga att i stället för att sänka avgiften nu så bibehåller vi den så vi kan betala tillbaka lånen snabbare och på så sätt slippa höja avgiften i framtiden när räntan går upp. Lägre lån innebär också lägre ränta vilket gör så vi kan betala tillbaka ännu snabbare eller i framtiden välja att sänka avgiften om ränteläget tillåter.

Varför gör vi en budget?

I budgeten uppskattar vi hur mycket inkomster och utgifter vi kommer ha under kommande år. Visar den att det finns pengar över (överskott) så tyder det på att vi kanske ska amortera mera eller sänka månadsavgiften. Skulle den däremot visa på att det fattas pengar (underskott) så kan det tyda på att vi måste höja avgiften. Vissa år kan reparationer och underhåll av våra fastigheter innebära ett underskott. Är dessa planerade så har vi satt av pengar till dessa så att vi slipper höja avgiften.

Vad händer om något går sönder i föreningen?

Varje år så sätter vi av pengar för framtida underhåll. På så sätt undviker vi att behöva höja avgiften när det väl är dags för att genomföra det planerade underhållet. Ibland kan saker oväntat gå sönder i förtid, i sådana fall har föreningen avsatt en mindre summa pengar varje år för detta. Våra fastigheter är nya och täcks fortfarande av garanti från tillverkaren vilket begränsar möjligheten till höga oväntade kostnader för underhåll och reparationer. Nästa planerade underhåll är 2030 då träfasaderna ska underhållas.