Budget &
MÅNADSAVGIFT 2022

Image

Kostnader fördelade per månadsavgift och radhus. Tryck på bilden för en  större bild.

Månadsavgiften & Budgeten

Det är viktigt att förstå vad månadsavgiften går till i en bostadsrättsförening. Avgiften är nyckeln till föreningens välmående och det är viktigt för både föreningen och medlemmarna att den är korrekt satt.

Månadsavgiften för 2022 är satt till 5 235 kr, därtill tillkommer en fast avgift för vatten om 275 kr (baserad på kostnaden 2021) samt för avfallshantering om 123 kr (baserad på kostnaden 2021). Jämfört med 2021 sänks den totala avgiften med 75 kr (-1,3%). Bostadsrättsinnehavaren betalar själv avgift för fjärrvärme, el och bredband.

Här kan du se vad 2022 års månadsavgift går till och få svar på varför den är satt som den är satt. Siffrorna är ungefärliga och utgår från den budget som sattes i slutet av 2021 inför 2022. Du hittar en sammanställning av budgeten längre ner på denna sida.

Vad används avgiften till i korta drag?

Avgiften används för att betala tillbaka föreningens lån samt betala låneräntor. Gemensamma kostnader så som kostnader för el och avfall bekostas också av avgiften.  Även det löpande underhållet finansieras av avgiften samt så sätts kontinuerligt en summa av för det framtida fastighetsunderhållet. 

VAD går månadsavgiften till varje månad?

1 675 kr

amortering

1 572 kr

Överskott

1 275 kr

Räntor

286 kr

vatten

158 kr

försäkring

137 kr

Ekonomiskförvaltning

126 kr

avfallshantering

116 kr

styrelsearvode

116 kr

underhåll

54 kr

gemensamhetsytor

45 kr

sopning & snöröjning

38 kr

övrigt

29 kr

gemensam el

Likvididetsbudget 2022

Inkomster
Månadsavgift1 444 860 kr
Vattenavgift74 520 kr
Avfallsavgift33 948 kr
Summa inkomster1 553 328 kr
Utgifter
Amortering462 222 kr
Räntor351 944 kr
Vatten79 000 kr
Fastighetsförsäkring43 700 kr
Ekonomiskförvaltning37 700 kr
Sophämtning34 900 kr
Styrelsearvoden32 135 kr
Styrelsearvoden32 135 kr
Fastighetsunderhåll32 000 kr
Gemensamhetsytor15 000 kr
Sopning & snöröjning12 500 kr
Övrigt10 374 kr
Gemensam el8 000 kr
Summa utgifter1 119 475 kr
Kassabehållning (inkomster-utgifter)433 853 kr

Vad går överskottet till?

Anledningen till överskottet beror på de låga marknadsräntorna som nu råder. Avgiften är beräknad utifrån räntan 2,26 % och vår ränta för 2022 beräknas vara i genomsnitt runt 1%. Pengarna som blir över kan vi använda till att betala tillbaka föreningens lån i snabbare takt än tänkt. Detta är bra då vi i dagsläget som ny förening är förhållandevis högt skuldsatta och därmed räntekänsliga om räntan går upp.

För 2022 har styrelsen beslutat att sänka avgiften med 75 kr/mån (1,3%) för att föreningens medlemmar ska få ta del av det låga ränteläget. Vi kommer under 2022 fortsätta med att amortera mera på våra lån än planerat. På så sätt slipper vi förhoppningsvis höja avgiften i framtiden när räntan går upp. Lägre lån innebär också lägre ränta vilket gör så vi kan betala tillbaka ännu snabbare eller i framtiden välja att sänka avgiften ytterligare om föreningens ekonomi. 

Varför gör vi en budget?

I budgeten uppskattar vi hur mycket inkomster och utgifter vi kommer ha under kommande år. Visar den att det finns pengar över (överskott) så tyder det på att vi kanske ska amortera mera eller sänka månadsavgiften. Skulle den däremot visa på att det fattas pengar (underskott) så kan det tyda på att vi måste höja avgiften. Vissa år kan reparationer och underhåll av våra fastigheter innebära ett underskott. Är dessa planerade så har vi satt av pengar till dessa så att vi slipper höja avgiften.

Vad händer om något går sönder i föreningen?

Varje år så sätter vi av pengar för framtida underhåll. På så sätt undviker vi att behöva höja avgiften när det väl är dags för att genomföra det planerade underhållet. Ibland kan saker oväntat gå sönder i förtid, i sådana fall har föreningen avsatt en mindre summa pengar varje år för detta. Våra fastigheter är nya och täcks fortfarande av garanti från tillverkaren vilket begränsar möjligheten till höga oväntade kostnader för underhåll och reparationer. Nästa planerade underhåll är 2030 då träfasaderna ska underhållas.

Tidigare budgetar