Budget &
MÅNADSAVGIFT 2023

Image

Kostnader fördelade per månadsavgift och radhus. Tryck på bilden för en  större bild.

Månadsavgiften & Budgeten

Det är viktigt att förstå vad månadsavgiften går till i en bostadsrättsförening. Avgiften är nyckeln till föreningens välmående och det är viktigt för både föreningen och medlemmarna att den är korrekt satt.

Från och med januari 2023 har föreningen beslutat att höja månadsavgiften med 200 kr i månaden (2 400 kr per år) från 5 235 kr i månaden till 5 435 kr (+3,8%). Detta för att anpassa avgiften till rådande ränteläge och ta höjd för kommande räntehöjning för föreningens lån.

Avgift avfallshanteringen kommer öka från 123 kr i månaden till 146 kr (+18,7%). Nodras avgifter har ökat med 6% resterande ökning utgörs av tillägg av ny tjänst för hämtning av plast och kartong från årskiftet.

Avgift vatten kommer att öka från 270 kr i månaden till 304 kr (+12,6%). Nodras avgift för vatten har ökat med 6%, resterande del utgörs av ökad förbrukning.

Total kommer månadsavgiften från och med 2023-01-01 vara 5 885 kr per månad (+4,7 %).

Här kan du se vad 2023 års månadsavgift går till och få svar på varför den är satt som den är satt. Siffrorna är ungefärliga och utgår från den budget som sattes i slutet av 2022 inför 2023. Du hittar en sammanställning av budgeten längre ner på denna sida.

Vad används avgiften till i korta drag?

Avgiften används för att betala tillbaka föreningens lån samt betala låneräntor. Gemensamma kostnader så som kostnader för el och avfall bekostas också av avgiften.  Även det löpande underhållet finansieras av avgiften samt så sätts kontinuerligt en summa av för det framtida fastighetsunderhållet. 

VAD går månadsavgiften till varje månad?

1 670 kr

Räntor

1532 kr

amortering

1 502 kr

Överskott

304 kr

vatten

164 kr

försäkring

146 kr

avfallshantering

142 kr

Ekonomiskförvaltning

135 kr

styrelsearvode

123 kr

underhåll

51 kr

gemensamhetsytor

43 kr

sopning & snöröjning

38 kr

övrigt

36 kr

gemensam el

Likvididetsbudget 2023

Inkomster
Månadsavgift1 500 060 kr
Vattenavgift83 904 kr
Avfallsavgift40 296 kr
Summa inkomster1 624 260 kr
Utgifter
Räntor460 823 kr
Amortering422 776 kr
Vatten83 904 kr
Fastighetsförsäkring45 400 kr
Sophämtning40 296 kr
Ekonomiskförvaltning39 100 kr
Styrelsearvoden37 370 kr
Fastighetsunderhåll32 000 kr
Gemensamhetsytor14 000 kr
Sopning & snöröjning12 000 kr
Övrigt10 000 kr
Gemensam el10 000 kr
Summa utgifter1 209 669 kr
Kassabehållning (inkomster-utgifter)414 591 kr

Vad går överskottet till?

Anledningen till föreningens överskott för 2023 är att föreningen har större inkomster än utgifter och då främst lägre utgifter för ränta. Pengarna som blir över kan vi använda till att betala tillbaka föreningens lån i snabbare takt än tänkt. Detta är bra då vi i dagsläget som ny förening är förhållandevis högt skuldsatta och därmed räntekänsliga om räntan går upp. Överskottet kan också parera för framtida ökade räntekostnader och möjliggöra en mer stabil avgift över tid.

Hur mycket kommer avgiften gå upp med nu när räntan gått upp så mycket?

Under 2023 kommer inget av föreningens tre lån att omförhandlas, det innebär att den senaste tidens räntehöjningar först kommer att ge sig till känna först i början av 2024. Det är i dagsläget svårt att säga vad det kommer innebära för föreningens framtida avgift annat än att det är högst troligt med en avgiftshöjning. För 2023 har styrelsen ändock beslutat att höja avgiften med 257 kr/mån (+4,6%) för att få större möjligheter att få en mer flack höjning av avgiften.

Varför gör vi en budget?

I budgeten uppskattar vi hur mycket inkomster och utgifter vi kommer ha under kommande år. Visar den att det finns pengar över (överskott) så tyder det på att vi kanske ska amortera mera eller sänka månadsavgiften. Skulle den däremot visa på att det fattas pengar (underskott) så kan det tyda på att vi måste höja avgiften. Vissa år kan reparationer och underhåll av våra fastigheter innebära ett underskott. Är dessa planerade så har vi satt av pengar till dessa så att vi slipper höja avgiften.

Vad händer om något går sönder i föreningen?

Varje år så sätter vi av pengar för framtida underhåll. På så sätt undviker vi att behöva höja avgiften när det väl är dags för att genomföra det planerade underhållet. Ibland kan saker oväntat gå sönder i förtid, i sådana fall har föreningen avsatt en mindre summa pengar varje år för detta. Våra fastigheter är nya och täcks fortfarande av garanti från tillverkaren vilket begränsar möjligheten till höga oväntade kostnader för underhåll och reparationer. Nästa planerade underhåll är 2030 då träfasaderna ska underhållas.

Tidigare budgetar