Garantibesiktning

Information kring garantibesiktning

Efter godkänd slutbesiktning och två år framåt, så gäller garantitid enligt ABT06. Som en del i en trygg bostadsaffär från OBOS så bekostar vi därför alltid en besiktning i slutet av denna garantitid dit berörda parter, dvs; medarbetare från OBOS och styrelsen i föreningen blir kallade av en oberoende besiktningsman. Vi ser gärna att du som boende är närvarande vid besiktningen för att kunna fråga om eventuella fel som du upptäckt sen inflyttning. Det är ju du som känner bostaden bäst!

Besiktningsmannens uppgift under garantibesiktningen är att syna och upptäcka fel som uppkommit efter slutbesiktning. Det finns en del vanliga fel som kan uppstå under den första perioden i nya hus. Det kan vara sprickor i en vägg eller dörrar och fönster som är tröga att öppna. Andra typiska tvåårsanmärkningar kan vara golv som krympt inom de första åren och som börjat glipa och fönster/dörrblad som blivit skeva, fel som du som boende inte själv kunnat påverka. Det kan också vara spolfunktioner som inte fungerar fullt ut eller en kran som står och droppar

Fel som inte noteras under besiktningen är onormalt slitage och/eller fel som uppkommit på grund av felaktig skötsel. Du som boende ska sköta bostaden enligt de skötselanvisningar som finns och underhålla bostaden ordentligt. Tvåårsbesiktningen tar heller inte upp fel som noterats vid slutbesiktningen, utan enbart ”nya” fel.
Du behöver inte möblera om för att besiktningsmannen kommer. Låt stora bokhyllor och soffor stå kvar. Om du har något särskilt du vill visa besiktningsmannen så kan du förbereda genom att rensa området omkring den misstänkta avvikelsen.
Rengör gärna golvbrunnar och ta fram nyckeln vindsluckan (det är den långa ”staven”). Ta gärna en kontroll så filtret är bytt till FTX-aggregatet som finns på vinden. Rekommendationen är att göra filterbyte 1 gång/år och dammsuga av filtret lite då och då. OBS! Om du inte kan närvara vid besiktningen så vill vi att du lämnar en lista i bostaden eller till styrelsen, om du har frågor eller punkter du vill ta upp. Det går inte att ändra tid för besiktningen eller att i efterhand göra tillägg.
Besiktningen tar ca 30-60 minuter beroende på frågor som uppkommer. Så tiden är därför preliminär. Besiktningsmannen kan komma före utsatt tid, men även bli något sen.
Utvändig besiktning Även den utvändiga delen av fastigheten ska besiktas. Till den besiktningen behöver ni som boende inte närvara utan det räcker med en representant från styrelsen. Dock vill vi gärna att ni lämnar en lista till styrelsen i förväg om det är något särskilt ni vill ta upp. Invändigt såväl som utvändigt finns toleransnivåer om vad besiktningsmannen tar upp som ett fel.

Efter utförd besiktning Efter besiktningen så får berörda parter (OBOS och styrelsen) ett sammanställt protokoll från besiktningsmannen. Vår målsättning är att de punkter som ska åtgärdas ska så göras inom två månader eller så snart vädret och covid-19tillåter. Planen är att påbörja åtgärderna vecka 49. Ni kommer i samband med detta få dom punkter som är upptagna för just er bostad, så ni kan signera att allt är åtgärdat och får sen skicka det tillbaka till oss på OBOS.

Efter åtgärdade garantipunkter Då felen efter garantibesiktningen är åtgärdade så ska eventuellt nya fel som uppkommer efter år två anmälas till styrelsen i er förening som i sin tur kontaktar OBOS om det är ett fel som beror på utfört arbete. Efter två år ändras bevisbördan vilket betyder att föreningen är ansvarig för att bevisa att den som byggt (entreprenören) kan hållas ansvarig för ett fel eller skada i huset.
Har du frågor kring besiktningen eller åtgärder av besiktningspunkter så hör av dig till oss på OBOS eller kontakta styrelsen i föreningen.

Datum

nov 15 - 16 2021
Expired!

Tid

All Day
Kategori