Styrelsen &
Föreningen

Styrelsen 2022/2023

Elias Arshi

Ledamot

Jimmy Nordström

Ledamot

Haidar Al-Talibi

Ledamot

Ivana Lukic Grinneby

Suppleant

Per Jansson

Suppleant

Josefin Thoresson

revisor

Rickard Grinneby

revisor

Rapport från styrelsemöten 2023

Rapport från styrelsemöten 2022

Rapport från styrelsemöten 2021

Rapport från styrelsemöten 2020

Image

Om brf dansbandet 2

Föreningen registrerades hos bolagsverket den 27:e oktober 2017 och styrelsen tillsattes därefter av bostadsutvecklaren OBOS. Interimsstyrelsen var verksam till den 9:e juni 2020 då en ny styrelse valdes av föreningens boende medlemmar. Styrelsen består av en ordförande fyra ledamöter samt två suppleanter.

Föreningens 23 hushåll äger var och en 4,35 % av föreningen, utöver radhusen ingår i upplåtelsen även förråd samt tomtmark i olika storlekar.

Föreningen ingår i samfälligheten Dansbandet där även bostadsrättsföreningen Dansbandet 1 ingår.

Här hittar du föreningens stadgar.