Styrelsen &
Föreningen

Styrelsen 2021/2022

Cecilia Dickens

ordförande

August Källgren

Ledamot

Elias Arshi

Ledamot

Jimmy Nordström

Ledamot

Haidar Al-Talibi

suppleant

Josefin Thoresson

revisor

Rickard Grinneby

revisor

Rapport från styrelsemöten 2022

Rapport från styrelsemöten 2021

Rapport från styrelsemöten 2020

Image

Om brf dansbandet 2

Föreningen registrerades hos bolagsverket den 27:e oktober 2017 och styrelsen tillsattes därefter av bostadsutvecklaren OBOS. Interimsstyrelsen var verksam till den 9:e juni 2020 då en ny styrelse valdes av föreningens boende medlemmar. Styrelsen består av en ordförande fyra ledamöter samt två suppleanter.

Föreningens 23 hushåll äger var och en 4,35 % av föreningen, utöver radhusen ingår i upplåtelsen även förråd samt tomtmark i olika storlekar.

Föreningen ingår i samfälligheten Dansbandet där även bostadsrättsföreningen Dansbandet 1 ingår.

Här hittar du föreningens stadgar.